Giuseart.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc.

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0691000374599
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB
– Số tài khoản: 221262879
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Hà Thành

3. Agribank
– Số tài khoản: 2000206180703
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Đà Nẵng